Hajj 2021: Saudi Arabia to allow 60,000 foreign pilgrims this year

Hajj 2021: Saudi Arabia to allow 60,000 foreign pilgrims this year

Special Assistant to Prime Minister on Religious Harmony Hafiz Tahir Mahmood Ashrafi has said that Saudi…